Bulwary Park mieszkania w najlepszej lokalizacji w Rzeszowie https://www.blog.osiedlekaroliny.pl/rss.xml pl Prace na budowie 30.07.2019 https://www.blog.osiedlekaroliny.pl/node/18 <span>Prace na budowie 30.07.2019</span> <span><span lang="" about="/user/20" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">gpekala</span></span> <span>śr., 07/31/2019 - 13:33</span> <div><p>BUDYNEK E. Zakończono prace przy wykonaniu konstrukcji ścian, słupów i stropów na siódmej kondygnacji nadziemnej (VI piętro). Zakończono prace przy wykonaniu konstrukcji ścian, słupów siódmego piętra. Dodatkowo trwają prace przy wykonaniu konstrukcji stropów nad VII piętrem. W kondygnacjach nadziemnych budynku E kontynuowane są prace murowe (wykonanie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych działowych). W budynku E trwa montaż stolarki okiennej na niższych kondygnacjach.<br /> BUDYNEK D. Zakończono prace związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej ścian, słupów i stropów oraz ścian murowanych w całym budynku. W budynku D kontynuowane są prace związane z termoizolację ścian zewnętrznych oraz montaż stolarki okiennej na wszystkich kondygnacjach i witryn parteru. W budynku D trwają roboty tynkarskie na kondygnacjach mieszkalnych. Rozpoczęto wykonywanie posadzek cementowych na kondygnacjach mieszkalnych. </p> <p>Kontynuowane są również prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych w kondygnacjach mieszkalnych bud. D i E.</p> </div> <section> <h2>Dodaj komentarz</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=18&amp;2=field_komentarz&amp;3=komentarz" token="c2778b67"></drupal-render-placeholder> </section> Wed, 31 Jul 2019 11:33:24 +0000 gpekala 18 at https://www.blog.osiedlekaroliny.pl Ujęcia z Drona - lipiec 2019 https://www.blog.osiedlekaroliny.pl/node/17 <span>Ujęcia z Drona - lipiec 2019</span> <span><span lang="" about="/user/20" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">gpekala</span></span> <span>śr., 07/31/2019 - 13:27</span> <section> <h2>Dodaj komentarz</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=17&amp;2=field_komentarz&amp;3=komentarz" token="212a126b"></drupal-render-placeholder> </section> <div> <div>Film</div> <div> <div><figure class="youtube-container"> <iframe src="https://www.youtube.com/embed/e377dzTc_Hc?wmode=opaque" width="450" height="315" id="youtube-field-player" class="youtube-field-player" title="Embedded video for Ujęcia z Drona - lipiec 2019" frameborder="0" allowfullscreen> <a href="https://www.youtube.com/embed/e377dzTc_Hc?wmode=opaque">Embedded video for Ujęcia z Drona - lipiec 2019</a> </iframe> </figure> </div> </div> </div> Wed, 31 Jul 2019 11:27:01 +0000 gpekala 17 at https://www.blog.osiedlekaroliny.pl Raport z budowy - 11.06.2019 https://www.blog.osiedlekaroliny.pl/node/16 <span>Raport z budowy - 11.06.2019</span> <span><span lang="" about="/user/20" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">gpekala</span></span> <span>pt., 06/14/2019 - 12:13</span> <div><p>BUDYNEK E. Zakończono prace przy wykonaniu konstrukcji ścian, słupów i stropów na piątej kondygnacji nadziemnej (IV piętro) w części do dylatacji. Dodatkowo trwaję prace prace przy wykonaniu konstrukcji ścian, słupów oraz stropów V piętra.<br /> BUDYNEK D. Trwają prace końcowe związane z wykonaniem konstrukcji ścian, słupów i stropów VII piętra w części od dylatacji oraz dodatkowo prace związane z wykonaniem ścian, słupów VIII piętra w części do dylatacji. W budynku D kontynuowane są prace związane z termoizolację ścian zewnętrznych oraz montaż stolarki okiennej i witryn parteru. Dodatkowo w budynku D rozpoczęto roboty tynkarskie na najniższych kondygnacjach mieszkalnych. </p> <p>W kondygnacjach nadziemnych budynków D i E kontynuowane są prace murowe (wykonanie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych działowych). Kontynuowane są również prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych w kondygnacjach garażowych oraz na kolejnych kondygnacjach mieszkalnych bud. D i E.</p> </div> <section> <h2>Dodaj komentarz</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=16&amp;2=field_komentarz&amp;3=komentarz" token="5ff2a22a"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 14 Jun 2019 10:13:32 +0000 gpekala 16 at https://www.blog.osiedlekaroliny.pl Raport z budowy 09.05.2019 https://www.blog.osiedlekaroliny.pl/node/15 <span>Raport z budowy 09.05.2019</span> <span><span lang="" about="/user/20" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">gpekala</span></span> <span>pt., 05/10/2019 - 11:02</span> <div><p>BUDYNEK E. Trwają prace końcowe przy wykonaniu konstrukcji ścian, słupów i stropów na czwartej kondygnacji nadziemnej (III piętro). Rozpoczęto prace przy wykonaniu konstrukcji ścian, słupów IV piętra.<br /> BUDYNEK D. Trwają prace końcowe związane z wykonaniem konstrukcji ścian, słupów i stropów V piętra w części od dylatacji oraz dodatkowo prace związane z wykonaniem ścian, słupów i stropów VI piętra w części do dylatacji. Dodatkowo w budynku D rozpoczęto termoizolację ścian zewnętrznych oraz montaż stolarki. </p> <p>W kondygnacjach nadziemnych budynków D i E kontynuowane są prace murowe (wykonanie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych działowych). Kontynuowane są również prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych w kondygnacjach garażowych oraz w części na kondygnacjach mieszkalnych bud. D.</p> </div> <section> <h2>Dodaj komentarz</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=15&amp;2=field_komentarz&amp;3=komentarz" token="dc9b72e9"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 10 May 2019 09:02:37 +0000 gpekala 15 at https://www.blog.osiedlekaroliny.pl Raport z budowy 05.04.2019 https://www.blog.osiedlekaroliny.pl/node/14 <span>Raport z budowy 05.04.2019</span> <span><span lang="" about="/user/20" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">gpekala</span></span> <span>wt., 04/09/2019 - 11:01</span> <div><p>BUDYNEK E. Trwają prace końcowe przy wykonaniu konstrukcji ścian, słupów i stropów na trzeciej kondygnacji nadziemnej (2 piętro).<br /> BUDYNEK D. Trwają prace końcowe związane z wykonaniem konstrukcji ścian, słupów i stropów III piętra w części do dylatacji oraz dodatkowo prace związane z wykonaniem ścian, słupów i stropów IV piętra w części do dylatacji.</p> <p>BUDYNEK D i E. W kondygnacjach nadziemnych trwają prace murowe (wykonanie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych działowych). Trwają prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych w kondygnacjach garażowych oraz w części na kondygnacjach mieszkalnych bud. D.</p> </div> <section> <h2>Dodaj komentarz</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=14&amp;2=field_komentarz&amp;3=komentarz" token="a243c2a8"></drupal-render-placeholder> </section> Tue, 09 Apr 2019 09:01:16 +0000 gpekala 14 at https://www.blog.osiedlekaroliny.pl Raport z budowy 26.02.2019 https://www.blog.osiedlekaroliny.pl/node/13 <span>Raport z budowy 26.02.2019</span> <span><span lang="" about="/user/20" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">gpekala</span></span> <span>śr., 02/27/2019 - 13:23</span> <div><p>BUDYNEK E. Trwają prace końcowe przy wykonaniu konstrukcji ścian i słupów na pierwszej kondygnacji nad garażami podziemnymi oraz prace związane z wykonaniem części stropów nad pierwszą kondygnacją nadziemną tj. nad parterem.</p> <p>BUDYNEK D. Trwają prace końcowe związane z wykonaniem konstrukcji ścian, słupów i stropów I piętra w części od dylatacji oraz dodatkowo prace związane z wykonaniem ścian, słupów i stropów II piętra w części do dylatacji.</p> <p>BUDYNEK D i E. Trwają prace związane z zasypywaniem ścian fundamentowych kondygnacji podziemnych i wstępną niwelacją terenu wokół budynków. W kondygnacjach podziemnych i w części w nadziemnych trwają prace murowe. Rozpoczęto również wykonywanie instalacji elektrycznych w kondygnacjach garażowych.</p> </div> <section> <h2>Dodaj komentarz</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=13&amp;2=field_komentarz&amp;3=komentarz" token="0139d52e"></drupal-render-placeholder> </section> Wed, 27 Feb 2019 12:23:37 +0000 gpekala 13 at https://www.blog.osiedlekaroliny.pl Raport z budowy 04.02.2019 https://www.blog.osiedlekaroliny.pl/node/12 <span>Raport z budowy 04.02.2019</span> <span><span lang="" about="/user/20" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">gpekala</span></span> <span>pon., 02/04/2019 - 11:06</span> <div><p>Trwają prace końcowe przy stropach drugiej kondygnacji garażu podziemnego w budynku E oraz prace przy ścianach i słupach na pierwszej kondygnacji nad garażami podziemnymi w części do dylatacji.</p> <p>W budynku D zakończono ściany i słupy parteru, trwają prace końcowe przy wykonaniu stropu nad parterem oraz dodatkowo prace związane z wykonaniem ścian i słupów I piętra w części do dylatacji.</p> </div> <section> <h2>Dodaj komentarz</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=12&amp;2=field_komentarz&amp;3=komentarz" token="7fe1656f"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 04 Feb 2019 10:06:30 +0000 gpekala 12 at https://www.blog.osiedlekaroliny.pl Raport z budowy - 17.12.2018 https://www.blog.osiedlekaroliny.pl/node/11 <span>Raport z budowy - 17.12.2018</span> <span><span lang="" about="/user/20" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">gpekala</span></span> <span>pon., 12/17/2018 - 13:12</span> <div><p>Trwają pracy przy ścianach i stropach drugiej kondygnacji garażu podziemnego w budynku E, prace końcowe przy stropie nad kondygnacją podziemną budynku D oraz prace przy ścianach nad kondygnacją garażową w budynku D.</p> </div> <section> <h2>Dodaj komentarz</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=11&amp;2=field_komentarz&amp;3=komentarz" token="fc88b5ac"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 17 Dec 2018 12:12:00 +0000 gpekala 11 at https://www.blog.osiedlekaroliny.pl Raport z budowy 23.10.2018 https://www.blog.osiedlekaroliny.pl/node/10 <span>Raport z budowy 23.10.2018</span> <span><span lang="" about="/user/20" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">gpekala</span></span> <span>wt., 10/23/2018 - 18:22</span> <div><p>Trwają pracy przy ścianach i stropach garaży budynków D i E.</p> </div> <section> <h2>Dodaj komentarz</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=10&amp;2=field_komentarz&amp;3=komentarz" token="825005ed"></drupal-render-placeholder> </section> Tue, 23 Oct 2018 16:22:38 +0000 gpekala 10 at https://www.blog.osiedlekaroliny.pl Raport z budowy 20.09.2018 https://www.blog.osiedlekaroliny.pl/node/9 <span>Raport z budowy 20.09.2018</span> <span><span lang="" about="/user/20" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">gpekala</span></span> <span>czw., 09/20/2018 - 10:49</span> <div><p>Zakończyliśmy prace przy płycie fundamentowej budynku D, Trwają prace przy płycie fundamentowej budynku E.</p> </div> <section> <h2>Dodaj komentarz</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=9&amp;2=field_komentarz&amp;3=komentarz" token="18a4c6b5"></drupal-render-placeholder> </section> Thu, 20 Sep 2018 08:49:03 +0000 gpekala 9 at https://www.blog.osiedlekaroliny.pl