Raport z budowy 26.02.2019

1

BUDYNEK E. Trwają prace końcowe przy wykonaniu konstrukcji ścian i słupów na pierwszej kondygnacji nad garażami podziemnymi oraz prace związane z wykonaniem części stropów nad pierwszą kondygnacją nadziemną tj. nad parterem.

BUDYNEK D. Trwają prace końcowe związane z wykonaniem konstrukcji ścian, słupów i stropów I piętra w części od dylatacji oraz dodatkowo prace związane z wykonaniem ścian, słupów i stropów II piętra w części do dylatacji.

BUDYNEK D i E. Trwają prace związane z zasypywaniem ścian fundamentowych kondygnacji podziemnych i wstępną niwelacją terenu wokół budynków. W kondygnacjach podziemnych i w części w nadziemnych trwają prace murowe. Rozpoczęto również wykonywanie instalacji elektrycznych w kondygnacjach garażowych.

Raport z budowy 04.02.2019

1

Trwają prace końcowe przy stropach drugiej kondygnacji garażu podziemnego w budynku E oraz prace przy ścianach i słupach na pierwszej kondygnacji nad garażami podziemnymi w części do dylatacji.

W budynku D zakończono ściany i słupy parteru, trwają prace końcowe przy wykonaniu stropu nad parterem oraz dodatkowo prace związane z wykonaniem ścian i słupów I piętra w części do dylatacji.