Raport z budowy 05.04.2019

1

BUDYNEK E. Trwają prace końcowe przy wykonaniu konstrukcji ścian, słupów i stropów na trzeciej kondygnacji nadziemnej (2 piętro).
BUDYNEK D. Trwają prace końcowe związane z wykonaniem konstrukcji ścian, słupów i stropów III piętra w części do dylatacji oraz dodatkowo prace związane z wykonaniem ścian, słupów i stropów IV piętra w części do dylatacji.

BUDYNEK D i E. W kondygnacjach nadziemnych trwają prace murowe (wykonanie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych działowych). Trwają prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych w kondygnacjach garażowych oraz w części na kondygnacjach mieszkalnych bud. D.