Raport z budowy 09.09.2019

1

Budynek D
✅ Konstrukcja budynku - wykonano 100%
✅ Elewacja - wykonano 70%
✅ Dach - wykonano 70%
✅ Instalacje - wykonano 70%
✅ Tynki - wykonano 60%
✅ Wylewki - wykonano 50%

Budynek E
✅ Konstrukcja - wykonano 100%
✅ Instalacje - wykonano 30%
✅ Tynki - wykonano 30%

Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu, parkingach.
Na następny tydzień przewidziany jest montaż wind.

Prace na budowie 30.07.2019

1

BUDYNEK E. Zakończono prace przy wykonaniu konstrukcji ścian, słupów i stropów na siódmej kondygnacji nadziemnej (VI piętro). Zakończono prace przy wykonaniu konstrukcji ścian, słupów siódmego piętra. Dodatkowo trwają prace przy wykonaniu konstrukcji stropów nad VII piętrem. W kondygnacjach nadziemnych budynku E kontynuowane są prace murowe (wykonanie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych działowych). W budynku E trwa montaż stolarki okiennej na niższych kondygnacjach.

Raport z budowy - 11.06.2019

1

BUDYNEK E. Zakończono prace przy wykonaniu konstrukcji ścian, słupów i stropów na piątej kondygnacji nadziemnej (IV piętro) w części do dylatacji. Dodatkowo trwaję prace prace przy wykonaniu konstrukcji ścian, słupów oraz stropów V piętra.

Raport z budowy 09.05.2019

1

BUDYNEK E. Trwają prace końcowe przy wykonaniu konstrukcji ścian, słupów i stropów na czwartej kondygnacji nadziemnej (III piętro). Rozpoczęto prace przy wykonaniu konstrukcji ścian, słupów IV piętra.
BUDYNEK D. Trwają prace końcowe związane z wykonaniem konstrukcji ścian, słupów i stropów V piętra w części od dylatacji oraz dodatkowo prace związane z wykonaniem ścian, słupów i stropów VI piętra w części do dylatacji. Dodatkowo w budynku D rozpoczęto termoizolację ścian zewnętrznych oraz montaż stolarki.

Raport z budowy 05.04.2019

1

BUDYNEK E. Trwają prace końcowe przy wykonaniu konstrukcji ścian, słupów i stropów na trzeciej kondygnacji nadziemnej (2 piętro).
BUDYNEK D. Trwają prace końcowe związane z wykonaniem konstrukcji ścian, słupów i stropów III piętra w części do dylatacji oraz dodatkowo prace związane z wykonaniem ścian, słupów i stropów IV piętra w części do dylatacji.

Raport z budowy 26.02.2019

1

BUDYNEK E. Trwają prace końcowe przy wykonaniu konstrukcji ścian i słupów na pierwszej kondygnacji nad garażami podziemnymi oraz prace związane z wykonaniem części stropów nad pierwszą kondygnacją nadziemną tj. nad parterem.

BUDYNEK D. Trwają prace końcowe związane z wykonaniem konstrukcji ścian, słupów i stropów I piętra w części od dylatacji oraz dodatkowo prace związane z wykonaniem ścian, słupów i stropów II piętra w części do dylatacji.

Raport z budowy 04.02.2019

1

Trwają prace końcowe przy stropach drugiej kondygnacji garażu podziemnego w budynku E oraz prace przy ścianach i słupach na pierwszej kondygnacji nad garażami podziemnymi w części do dylatacji.

W budynku D zakończono ściany i słupy parteru, trwają prace końcowe przy wykonaniu stropu nad parterem oraz dodatkowo prace związane z wykonaniem ścian i słupów I piętra w części do dylatacji.

Raport z budowy - 17.12.2018

1

Trwają pracy przy ścianach i stropach drugiej kondygnacji garażu podziemnego w budynku E, prace końcowe przy stropie nad kondygnacją podziemną budynku D oraz prace przy ścianach nad kondygnacją garażową w budynku D.

Raport z budowy 23.10.2018

1

Trwają pracy przy ścianach i stropach garaży budynków D i E.