Raport z budowy - 17.12.2018

1

Trwają pracy przy ścianach i stropach drugiej kondygnacji garażu podziemnego w budynku E, prace końcowe przy stropie nad kondygnacją podziemną budynku D oraz prace przy ścianach nad kondygnacją garażową w budynku D.

Raport z budowy 23.10.2018

1

Trwają pracy przy ścianach i stropach garaży budynków D i E.

Raport z budowy 20.09.2018

1

Zakończyliśmy prace przy płycie fundamentowej budynku D, Trwają prace przy płycie fundamentowej budynku E.

Prace na budowie 09.08.2018

1

Wykonujemy fundament oraz ściany 2-go poziomu garażu podziemnego budynku E.
Rozpoczynamy prace przy podłożu pod fundamenty budynku D.

Prace na budowie 10.05.2018

1

Trwają roboty przy fundamentach budynków.

Prace na budowie 23.01.2018

1

23.01.2018 - Zakończyliśmy wykonywanie przyłącza wody oraz wykonaliśmy tymczasową drogę do placu budowy.

Droga publiczna

1

02.01.2018 - Informacje dotyczące budowy drogi dojazdowej.

Szczegóły - zobacz

Prace ziemne

1

20.12.2017 - Trwają prace przygotowawcze na działce.