Raport z budowy 26.02.2019

1

BUDYNEK E. Trwają prace końcowe przy wykonaniu konstrukcji ścian i słupów na pierwszej kondygnacji nad garażami podziemnymi oraz prace związane z wykonaniem części stropów nad pierwszą kondygnacją nadziemną tj. nad parterem.

BUDYNEK D. Trwają prace końcowe związane z wykonaniem konstrukcji ścian, słupów i stropów I piętra w części od dylatacji oraz dodatkowo prace związane z wykonaniem ścian, słupów i stropów II piętra w części do dylatacji.

Raport z budowy 04.02.2019

1

Trwają prace końcowe przy stropach drugiej kondygnacji garażu podziemnego w budynku E oraz prace przy ścianach i słupach na pierwszej kondygnacji nad garażami podziemnymi w części do dylatacji.

W budynku D zakończono ściany i słupy parteru, trwają prace końcowe przy wykonaniu stropu nad parterem oraz dodatkowo prace związane z wykonaniem ścian i słupów I piętra w części do dylatacji.

Raport z budowy - 17.12.2018

1

Trwają pracy przy ścianach i stropach drugiej kondygnacji garażu podziemnego w budynku E, prace końcowe przy stropie nad kondygnacją podziemną budynku D oraz prace przy ścianach nad kondygnacją garażową w budynku D.

Raport z budowy 23.10.2018

1

Trwają pracy przy ścianach i stropach garaży budynków D i E.

Raport z budowy 20.09.2018

1

Zakończyliśmy prace przy płycie fundamentowej budynku D, Trwają prace przy płycie fundamentowej budynku E.

Prace na budowie 09.08.2018

1

Wykonujemy fundament oraz ściany 2-go poziomu garażu podziemnego budynku E.
Rozpoczynamy prace przy podłożu pod fundamenty budynku D.

Prace na budowie 10.05.2018

1

Trwają roboty przy fundamentach budynków.

Prace na budowie 23.01.2018

1

23.01.2018 - Zakończyliśmy wykonywanie przyłącza wody oraz wykonaliśmy tymczasową drogę do placu budowy.