Raport z budowy 29.06.2020

1

Raport z budowy OsiedleKaroliny.pl - 29.06.2020
Budynek A - trwają prace przy ścianach parteru
Budynek B - trwają prace przy ścianach 1 piętra
Budynek C - trwają prace przy stropie na 1 piętrem
Prace będą wykonywane w tempie 2 kondygnacje na miesiąc.