Raport z budowy 09.05.2019

1

BUDYNEK E. Trwają prace końcowe przy wykonaniu konstrukcji ścian, słupów i stropów na czwartej kondygnacji nadziemnej (III piętro). Rozpoczęto prace przy wykonaniu konstrukcji ścian, słupów IV piętra.
BUDYNEK D. Trwają prace końcowe związane z wykonaniem konstrukcji ścian, słupów i stropów V piętra w części od dylatacji oraz dodatkowo prace związane z wykonaniem ścian, słupów i stropów VI piętra w części do dylatacji. Dodatkowo w budynku D rozpoczęto termoizolację ścian zewnętrznych oraz montaż stolarki.

W kondygnacjach nadziemnych budynków D i E kontynuowane są prace murowe (wykonanie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych działowych). Kontynuowane są również prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych w kondygnacjach garażowych oraz w części na kondygnacjach mieszkalnych bud. D.