Raport z budowy OsiedleKaroliny.pl - 27.11.2020

1

Budynek A
☑ Trwają prace przy 7 piętrze budynku.
☑ Instalacje stan zaawansowania 30 %, Okna 10%

Budynek B
☑ Ukończono stan surowy budynku
☑ Tynki 20%, Instalacje 50%, Okna 70%, Elewacja - docieplenie 35%

Budynek C
☑ Dach ukończono 80%
☑ Tynki 50%, Instalacje 80%, Okna 90%, Elewacja 40%